Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller.

Disse kobles til avløpet til ovner, oppvaskmaskiner, kokegryter etc.

For at fettutskilleren skal fungere, må den tømmes og rengjøres regelmessig.

Mange kommuner krever også Norsk standard EN 1825-1 sertifikat i henhold til bruk. 2 av våre modeller har dette, se under: