Forsikring selskapene krever dette på alt utstyr som inneholder matlaging med fett! Ta kontakt for montering!

Omfang
Etter flere kjøkkenbranner den siste tiden, har forsikringsselskapene gjort innskjerpinger i vilkårene og satt i kraft krav til automatisk frityrslokkesystem iht. FG 1100-1:2015. Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd har satt et minimumskrav til alle kommersielle kjøkken som benytter olje eller fett, om å ha innstallert automatisk kjøkkenslokkeanlegg som skal dekke stekesone og ventilasjon.

System krav
Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard. Minimumskrav er gitt i NFPA 17A og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden.
Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Strenge krav
Det stilles strenge krav til sertifikatene på disse anlegg, og ettersynet av de. Det skal gjennomføres vedlikehold på anleggene hver 6.mnd. Dette er særdeles viktig da anleggene er installert i svært korroderende miljø, med mye fettansamlinger som øker brannfaren. Tidligere var det kun krav om automatisk slukkeanlegg dersom man hadde frityr som var større enn 8 liter, men etter revidering i
FG 1100-1 er det krav til automatisk kjøkkenslokkeanlegg i alle kjøkken som benytter olje eller fett under matlagning. Det er i tillegg krav til å supplere med en 6 liter håndslukker med minimum 75F.
Kjøkkenslokkeanlegg er ikke lovpålagt krav, men et krav fra hvert enkelt forsikringsselskap.
Ta kontakt med din forsikringsrådgiver for informasjon over gjeldende krav til din forsikring.
Manglende kjøkkenslokkeanlegg kan resultere i avkortning i et evt. Forsikringsoppgjør.
Gastro storkjøkken AS prosjekterer, monterer og utfører service/vedlikehold på alle typer automatiske kjøkkenslokkeanlegg.